Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 30

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

Wykłady z teorii odbywają się przy pomocy najnowszych programów komputerowych SPS szybka i skuteczna nauka, który jest wyświetlany rzutnikiem na duzy ekran - bardzo wyrażne i slajdy i filmy m.in. symulacje na skrzyżowaniach. Każdy uczeń otrzymuje nieodpłatnie komplet do nauki tj. ksążkę z przepisów ruchu drogowego, płyty cd Encklopedii Ruchu Drogowego, aktualne kolorowe testy oraz indywidualnie dla osób posiadających internet kody do Kursu On-Line -Super NOWOŚĆ i inne programy w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów.Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 2 stanowiskami komputerowymi, w tym 2 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 30 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 1 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: dostęp do WC,